Přejít na obsah

20 let partnerství s berlínem-neuköllnem

V pátek 20. listopadu 2009 ve 20:00 hodin byla v Hernychově vile vernisáží slavnostně zahájena výstava věnovaná 20. výročí podpisu smlouvy o partnerství mezi Ústím nad Orlicí a Berlínem – Neuköllnem. Vernisáže výstavy nazvané „Neukölln má své kořeny v Čechách“ se zúčastnila také delegace z Neuköllnu v čele se starostou Heinzem Buschkowskym. Úvodního slova při zahájení výstavy se ujal starosta města Ústí nad Orlicí Richard Pešek, následoval projev Heinze Buschkowskeho a autora výstavy Pavla Sedláčka, který byl při zrodu tohoto partnerství před 20 lety. Partnerská smlouva s Neuköllnem byla podepsána 6. a 24. 11. 1989. Neukölln má své kořeny v Čechách jelikož v 17. století poskytl útočiště českým exulantům.

„Na panelech je vše co se událo za 20 let partnerství, v úvodních panelech je popsaná historie české vesnice a jak vše vzniklo a jak tam před více jak 250 lety přišli čeští exulanti. Jsou zde popsány všechny akce konané v rámci partnerství až do současnosti. Na uspořádání výstavy nebylo moc času, jelikož samotný nápad přišel v létě letošního roku a shánění fotografií bylo složitější, ale za tak krátkou dobu si myslím, že se toho sehnalo poměrně dost.“, řekl autor výstavy Pavel Sedláček.

Výstava v prostorách Hernychovy vily potrvá do 31. 12. 2009.