Přejít na obsah

20 let partnerství s neuköllnem

Ve dnech 8. – 10. listopadu 2009 navštívila delegace z Ústí nad Orlicí německé partnerské město Berlín – Neukölln. Berlín – Neukölln slaví 50 let partnerství s městem Wetzlar a 20 let partnerství s Ústím nad Orlicí. Program oslav byl bohatý. Zástupce města přijal starosta Neuköllnu Heinz Buschkowsky na zámku Britz. Dále byla zahájena výstava u příležitosti 20 let partnerství a delegace se účastnila také připomenutí pádu berlínské zdi. Partnerská smlouva s Neuköllnem byla podepsána 6. a 24. 11. 1989. Neukölln má své kořeny v Čechách, v 17. století poskytl útočiště českým exulantům jejichž současní potomci dali vzniknout tomuto partnerství. U příležitosti 20. výročí tohoto partnerství bude v pátek 20. listopadu od 20:00 hodin v Hernychově vile zahájena výstava nazvaná „Neukölln má české kořeny“.

Foto: OIK TV