Přejít na obsah

školáci navštívili radnici

V rámci výuky Vlastivědy navštívili dvě třídy třetího ročníku ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí ústeckou radnici. Zde se jich ujal a radnicí provedl místostarosta města Luboš Bäuchel, který jim řekl něco o historii a současnosti našeho města a ukázal jim obřadní síň, kancelář starosty města a zasedací místnost rady města. Děti měly za úkol formou reportáže zpracovat získané informace a fotografie o městě a připravit na je na Vlastivědu.