Přejít na obsah

První orlická thálie má vítěze

V sobotu 3. října 2009 se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí uskutečnilo vyhodnocení prvního ročníku Orlické Thálie, což je přehlídka amatérských divadelních souborů. Soutěžní divadelní představení prvního ročníku přehlídky se uskutečnila v letech 2008-2009. Hodnotila se celkem 4 představení. Vyhlašovatelem přehlídky je Klubcentrum Ústí nad Orlicí a jednotlivá představení hodnotí porota složená z ústeckých divadelníků.

„V průběhu roku jezdí porota po různých představeních a vybírá takové, které naše publikum osloví. Přehlídka vznikla na základě velkého zájmu ze strany amatérských divadelních souborů, které mají zájem vystupovat v rámci divadelního předplatného.V rámci přehlídky tak budou z nich vybrány ty nejlepší soubory.“ řekla ředitelka Klubcentra Dana Chládková.

Vítěznému souboru, kterým se stal DS bratří Mrštíků Boleradice s představením NOC PASTÝŘŮ, předal cenu ORLICKÁ THÁLIE místostarosta města Ústí nad Orlicí Mgr. Luboš Bäuchel.

Zároveň byl zahájen druhý ročník přehlídky byl inscenací Johna Murrella - POSLEDNÍ LÉTO v podání DS NaKop Tyjátr Jihlava. Komorní inscenace ze života stárnoucí francouzské herečky Sáry Bernhardtové a jejího tajemníka Georgie Pitou bylo první vystoupení 2. ročníku ORLICKÉ THÁLIE.