Přejít na obsah

Jednali o protipovodňových opatřeních

Na středu 30. září 2009 svolal starosta města Ústí nad Orlicí kulatý stůl k problematice ohledně protipovodňových opatření ve městě. Jednání se účastnili zástupci města, zastupitelé, Povodí Labe, Pardubického kraje a osadního výboru Kerhartice. Cílem dnešního jednání bylo zhodnotit zda se budou protipovodňová opatření vůbec realizovat a za jakých podmínek. Původní projekt se kvůli zpracovává dokumentace EIA (Posuzování vlivů investičních záměrů na kvalitu životního prostředí) o rok zdržel a o finanční prostředky ve výši 237 milionů korun město přišlo. Město má možnost získat finanční prostředky z Ministerstva zemědělství na příští rok. Jedním z důležitých bodů pro získání peněz je zpracovat na místo všech současných příslibů pozemků k vybudování protipovodňových zábran uzavření smluv o smlouvách budoucích na tyto pozemky.