Přejít na obsah

S HEJTMANEM JEDNALI O INVESTICÍCH V PERLE

V pátek 19. února se uskutečnilo jednání starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým na téma revitalizace areálu Perla v Ústí nad Orlicí.   Setkání za přítomnosti místostarosty Jiřího Preclíka bylo zahájeno na radnici, kde se hejtman podrobně seznámil s dokončenými investičními záměry města a s návrhem revitalizace celého území. Detailně byla diskutována možnost přemístění uměleckých oborů Střední školy uměleckoprůmyslové do areálu Perly. Za tímto účelem se jednání účastnil ředitel SŠUP Zdeněk Rössler a vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss. Poté následovala prohlídka celého areálu Perly.   „Město se na Pardubický kraj obrátilo s nabídkou společné investice v areálu bývalé Perly. Záměrem je přesunutí ateliérů střední školy uměleckoprůmyslové ze Špindlerovy ulice. Pan hejtman byl o tomto záměru města informován již v loňském roce. Dnes se s návrhem revitalizace Perly seznámil velice podrobně a také přímo v areálu bývalé textilky. Ocenil zpracované investiční záměry města a celkovou koncepci. Jeho reakce na přemístění uměleckoprůmyslové školy do Perly byla pozitivním, což je pro nás dobrá zpráva." sdělil starosta Petr Hájek.   V rámci diskuse se projednávala zejména finanční náročnost investice a s tím související délka realizace. Hejtman Martin Netolický slíbil prověření dotačních možností v rámci programu IROP a zároveň, za podmínky snížení nákladů na výstavbu, připustil realizaci v rámci rozpočtu Pardubického kraje.   „Areál Perly vnímám jako unikátní prostor pro rozvoj celého města a nechci, abychom zde řešili obdobný problém jako například v areálu bývalé Vitky v Brněnci. Záměr na vybudování ateliéru a dílen Střední školy uměleckoprůmyslové je velmi zajímavý, jelikož současný areál ve Špindlerově ulici je ve špatné kondici a museli bychom do něj investovat přibližně 30 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj se zasadí o přepracování stávajícího návrhu SŠUP, aby jej mohl financovat z vlastních zdrojů. „Současný projekt je nastaven na přibližně 100 milionu korun, což je pro krajský rozpočet velká částka, a proto bychom museli žádat evropskou dotaci například z Integrovaného regionálního operačního programu. Není však jisté, zda bychom na ni dosáhli, a proto se pokusíme přepracovat projekt na částku přibližně 60 milionů korun při zachovaní všech důležitých prvků. Tuto částku by již kraj mohl zaplatit etapovitě ze svého rozpočtu,“ sdělil hejtman Netolický.   Revitalizace areálu Perly je pro město Ústí nad Orlicí velkou výzvou do budoucna. „Vážím si přístupu pana hejtmana k této problematice. Jsem rád, že stejně jako my vnímá revitalizaci Perly nejen jako velkou příležitost pro budoucí rozvoj města, ale také jako časově a finančně náročný projekt. Potvrzení spolupráce na realizaci záměru uměleckoprůmyslové školy je pro nás motivační a pro další přípravu také stěžejní,“ řekl na závěr jednání starosta Petr Hájek.   PERLA bude také hlavním tématem veřejného projednávání návrhu regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“, které se uskuteční ve středu 24. února od 16 hodin v Malé scéně.
news list