Přejít na obsah

Černovírské posvícení

V neděli 13. září 2009 bylo v Černovíru připraveno posvícení, které uspořádala Římskokatolická farnost Ústí na Orlicí, osadní výbor, Český červený kříž, TJ Černovír a SDH. Tato církevní slavnost se konala u příležitosti výročí posvěcení kostela, které se slavíkaždoročně. V 11:00 hod. začala mše v kapli sv.Gotharda, následovalo předtančení souboru C-Dance a vystoupení Cecilské hudební jednoty. Nechyběly ani posvícenské koláče.