Přejít na obsah

Stavba koridoru se opozdí nejméně o rok

Na středu 9. září 2009 svolal starosta města Ústí nad Orlicí Richard Pešek na jednání u kulatého stolu zástupce SŽDC, o.s. NÁDRAŽÍ NEDÁME, osadního výboru Kerhartice, Českých drah a zastupitelstva. Cílem jednání bylo mimo jiné zjistit co se stane se současnou výpravní budovou na ústeckém nádraží pokud bude prohlášena kulturní památkou, jakým způsobem bude financována její rekonstrukce a o jakou dobu se opozdí stavba koridoru v této části tratě.

V současné době se čeká na vyjádření Ministerstva kultury a Ministerstva dopravy nicméně případnou rekonstrukci není možné hradit z prostředků určených na výstavbu koridoru a dle vyjádření SŽDC a Českých drah nejsou finanční prostředky na tuto rekonstrukci, která by se pohybovala mezi 60 - 100 miliony korun. Ve hře jsou v podstatě 3 varianty řešení. První je prohlášení stávající výpravní budovy kulturní památkou, v takovém případě musí budova zůstat na svém místě. Druhou je, že budova nebude prohlášena kulturní památkou a bude zbourána a třetí varianta je, že nebude prohlášena za kulturní památku a i přesto zůstane na svém místě.

Zástupci osadního výboru Kerhartice vyslovili obavy nad odkladem celé stavby, která je nyní již o nejméně 1 rok opožděna oproti původnímu plánu.

Osadní výbor a město chce, aby stavba začala co nejdříve, jelikož cesta z Kerthartic do Ústí nad Orlicí vede přes velice nebezpečný železniční přejezd.

Dle vyjádření Českých drah je budova v téměř havarijním stavu a pokud zůstane na svém místě budou se zde muset provozovat současné poskytované služby poskytovány i nadále. Vlastník budovy, tedy České dráhy nemám prostředky na její rekonstrukci.

Vedení města znovu zopakovalo, že město o budovu nemá zájem, protože by nebylo schopno financovat její rekonstrukci ani provoz.

Nadále zůstává otázka zda bude budova prohlášena kulturní památkou a kdy vůbec začne stavba koridoru v Ústí nad Orlicí. Po téměř dvou hodinách jednání bylo setkání ukončeno.