Přejít na obsah

pořádali první ročník rolování slámy/b></p>

Osadní výbor Černovír uspořádal v sobotu 29. srpna 2009 soutěž v rolování slámy nazvanou „Černovírské rolování“.

„Soutěž spočívala v tom, že dva balíky slámy dvě družstva koulela před sebou do kopce kolem černovírské nádrže po trati dlouhé 222 metrů s cílem u hasičské zbrojnice. Každé vítězné družstvo z dvojice postoupilo do finále. Pořadí se určovalo podle času a absolutní vítěz získal putovní pohár místostarosty. Toto vítězné družstvo má možnost účastnit se soutěže v partnerském městě Berlín-Neukölln v září.“, řekl místostarosta města Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr.

Soutěže se účastnilo celkem 12 družstev. Vítězem a držitelem putovního poháru místostarosty města se stalo družstvo „Vyvoranci“ z Černovíru s časem 1:53,25. Druhé se umístilo družstvo „Dobrouč“ (čas 1:59,97) a třetí skončilo družstvo SDH Hylváty (čas 2:04,13).

„Nápad pořádání této soutěže vznikl minulý rok při návštěva německého Berlína-Neuköllnu, kde obyvatelé části Rixdorf, kde takzvaní Baráčníci, potomci exulantů Jana Amose Komenského, tuto soutěž pořádají. Je to světově ojedinělá soutěž.“, dodal Zdeněk Ešpandr.

Součástí soutěže byl také bohatý doprovodný program. Pro děti byly připraveny soutěže, houpačky, kolotoč a velká trampolína.