Přejít na obsah

Zastupitelstvo opět schválilo kociánku

V pondělí 22. června 2009 proběhlo v kulturním domě v Ústí nad Orlicí 24. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, jehož hlavním bodem bylo na žádost občanů opětovné projednání investiční akce „Úprava veřejného prostranství Kociánka“. Zasedání se účastnila široká veřejnost v počtu cca 500 lidí. Po téměř 4 hodinové diskusi do které se kromě zastupitelů zapojili také členové o.s. NE KOCIÁNCE!, veřejnost a architekti, byla klidová zóna KOCIÁNKA schválena 18 hlasy zastupitelů.