Přejít na obsah

Ceny města a ceny starosty města za rok 2008

Ve středu 10. června 2009 předal starosta města Richard Pešek v obřadní síni ústecké radnice Cenu města Ústí nad Orlicí za rok 2008 paní Mgr. Daně Špindlerové, za prezentaci města v oblasti sborového zpěvu. Ceny starosty města za rok 2008 předal Richard Pešek ThMgr. Erwinu Kukuczkovi, za celoživotní přínos duchovnímu životu ve městě Ústí nad Orlicí, Doc. PhDr. Ivanu Měrkovi, za zásluhy o Heranovu violoncellovou soutěž a Prof. Ivanu Štrausovi, za zásluhy o Kocianovu houslovou soutěž.


{gallery}/udalosti/2009/ceny-mesta-a-ceny-starosty-mesta-za-rok-2008{/gallery}