Přejít na obsah

Viii. farní den

Na neděli 7. června 2009 připravila Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí VIII. FARNÍ DEN a biřmování ve farnosti Ústí nad Orlicí. Ráno proběhla mše svatá s udílením svátosti biřmování kterou celebroval Mons. Josef Kajnek. Odpoledne byla pak připravena přednáška a prohlídka ústeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, hry a soutěže pro děti, rodiny i jednotlivce a večer zahrála VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA. V prostorách fary bylo možné shlédnout Výstavu „INUF slaví“ ku příležitosti 10. výročí vydávání Informačních novin ústecké farnosti, fotografie ze života farnosti a občerstvení.