Přejít na obsah

Vyhodnocení ankety rada městu

Dne 20.5.2009 byly na tiskové konferenci na radnici v Ústí nad Orlicí oficiálně zveřejněny první výsledky veřejné ankety Rada městu Ústí nad Orlicí. Anketa probíhala v termínu 25.2. – 31.3.2009 formou dvoustránkového dotazníku, který byl v únoru k dispozici v městském Informačním listu a po celou dobu trvání ankety na šesti veřejných místech v tištěné podobě a na webu města a regionu v digitální podobě. Následoval převod výsledků do digitální podoby a nyní jsme ve fázi hodnocení výsledků.

Do ankety se zapojilo celkem 1 250 respondentů, z toho 913 občanů města Ústí nad Orlicí (to představuje 8,5 % obyvatel města) a 337 přespolních, do Ústí pravidelně dojíždějících do škol, do zaměstnání apod. Věkové složené respondentů je vyvážené a přibližně kopíruje věkovou strukturu obyvatelstva. Odpovídalo více žen (60 %) než mužů (40 %). Výsledky ankety lze díky tomuto počtu a skladbě respondentů považovat za věrohodné a výstižné.

Příznivým výsledkem pro město je, že z uvedených 1250 respondentů jich 986 považuje Ústí nad Orlicí za dobré místo pro život. Zde naleznete tabulku s výsledky ankety.