Přejít na obsah

Den otevřených dveří ččk

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí připravil na pondělí 11. května 2009 Den otevřených dveří své budovy v Ústí nad Orlicí. Budova ve které dnes sídlí Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí má bohatou „zdravotnickou“ historii. Budova byla postavena v období roků 1925 – 1927 - 4. ledna 1927 bylo budově přiděleno číslo popisné 840.První majitelé byli pan a paní Kolářovi (pan Kolář byl továrním úředníkem a paní Kolářová v domácnosti). Poslední majitelé před prodejem budovy státu byl pan Kolář Jiří, paní Langrová Milada, pan Dostál František, paní Králová Věra, paní Barvínková Eva, paní Dostálová Anna. 28. června 1974 byl objekt prodán Československému státu – okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí. Po rekonstrukci v roce 1976, zde sídlil Okresní ústav národního zdraví posléze Česká správa sociálního zabezpečení – odbor posudkových lékařů. V závěru roku 2006 započal Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí jednání s Českou správou sociálního zabezpečení o možnosti bezúplatného převodu budovy č.p. 840 pro potřeby Českého červeného kříže. V závěru roku 2007 (27.11.2007) byl bezúplatný převod budovy tzv. KOLÁŘOVI VILY č.p. 840 schválen Ministerstvem financí ČR.

Kolářova vila dnes slouží pro činnosti Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí zejména pak pro:
-výuku první pomoci dětí, mládeže a dospělých
-humanitární činnost
-nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
-sociální činnosti
– ošacovací středisko
-pracoviště Senior dopravy pro města Ústí nad Orlicí,Česká Třebová, Lanškroun
-Senior centrum – vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory a nejen pro ně