Přejít na obsah

Slavnosti strun a píšťal

V rámci hudebního festivalu „Kocianovo Ústí 2009“ se ve čtvrtek 7. května 2009 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal koncert „Slavnosti strun a píšťal“. Diváci mohli vyslechnout díla od J.S. Bacha, A. Vivaldiho, N. Paganiniho a mnoha dalších v podání varhaníka Josefa Popelky, Jaroslava Svěceného na housle a Miloslava Klause na kytaru. O koncert byl zájem z řad diváků velký.