Přejít na obsah

Zastupitelstvo jednalo o „kociánce“

V pondělí 27. dubna 2009 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, jehož hlavním bodem jednání byla diskuze a hlasování o investiční akci - Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA v Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo po dlouhé diskuzi mezi zastánci a odpůrci 17ti hlasy PRO tuto investiční akci schválilo. Vybudování klidové zóny KOCIÁNKA přijde město na 62 milionů korun z čehož 37 milionů bude poskytnuto z EU a 25 milionů bude řešeno pomocí úvěru. Jako nesouhlas s postupem zastupitelstva města při schvalování této akce oznámil složení funkce člena zastupitelstva města a rady města MUDr. Jan Skotálek. 21. zastupitelstvo města skončilo po téměř 4 hodinách jednání.