Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2016

První zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v roce 2016 se uskutečnilo v pondělí 8. února. Hlavním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu města na rok 2016. Rozpočet byl po krátké diskusi schválen schodkový a to necelých 241 milionů korun na straně příjmů a 248 milionů korun na straně výdajů. Schodek hospodaření rozpočtu ve výši 7 milionů korun bude kryt přebytkem z roku 2015.   Zastupitelé byli také seznámeni s plánem investičních akcí na letošní rok. V rozpočtu města je na investice vyčleněna částka 44 milionů korun. Kromě každoročních oprav komunikací a chodníků se počítá s dokončením rekonstrukce ulice T.G. Masaryka, opravou povrchu vozovky na Andrlův chlum, zahájením rekonstrukce ulice Čs. armády nebo zahájení akce Komunitního centra v Knapovci. Nezapomíná se ani na investice do škol, památek a městského mobiliáře a další investice.   Na programu jednání byly dále majetkoprávní a další finanční úkony a různé.   Starosta Petr Hájek ukončil zasedání, které výjimečně začínalo v 16 hodin, po 2,5 hodinách jednání.     Usnesení 10. zasedání zastupitelstva města naleznete v nejbližších dnech na našem webu.  
news list