Přejít na obsah

Vánoce v ddm

Již po šesté připravil Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí předvánoční akci nazvanou „Vánoce v DDM“. Odpolední a podvečerní program byl bohatý. Vystoupily jednotlivé kroužky DDM a proběhl vánoční jarmark se zdobením perníčků. Nechyběl vánoční stromeček a vánoční občerstvení s punčem. Zakončením celého odpoledne bylo vystoupení kouzelníka, kterému při jeho kouzlech asistovaly děti.