Přejít na obsah

USKUTEČNIL SE PRVNÍ SVOZ PYTLOVANÉHO ODPADU

V pátek 5. února se uskutečnil první svoz pytlovaného tříděného odpadu v rámci nového systému svozu a třídění odpadů v našem městě. Do bonusového systému se mohou zapojit všichni obyvatelé Ústí nad Orlicí a městských částí. Podmínkou je vyzvednutí městské karty, kterou má v současnosti do systému sběru tříděného odpadu již zaregistrováno přes 1800 obyvatel.   Po vyzvednutí městské karty získá její uživatel barevné pytle na třídění plastů, papíru a nápojových kartonů a štítky s kódem, kterými je třeba před svozem pytle označit. Pytle by měly být před dům umístěny buď předvečer svozu nebo v brzkých ranní hodinách ve svozový den. Svozová firma pak při svážení pytlů načítá kódy ze štítků a údaje zanese do systému sběru odpadů. Zhruba do týdne od svozu pak můžete informace o odevzdaných pytlích nalézt na této internetové adrese http://odpady.muuo.cz/. Za každý odevzdaný pytel bude mít poplatním v následujícím roce slevu na poplatku za likvidaci komunálního odpadu.   Podrobné informace o systému a pravidlech třídění, svozu a následném bonusu naleznete na tomto odkazu: http://www.ustinadorlici.cz/udalosti/?o=novinka-2775.   Případně se můžete obrátit na Zákaznické centrum TEPVOS na tel. číslech 465 519 844 a 845 nebo na odbor životního prostředí MěÚ na čísle 465 514 240.    
news list