Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 10. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 8.2.2016
od 16:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Přehled plnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
219  
  1. Finanční záležitosti    
4. FIN/1 - Návrh na schválení záměru poskytnout ručení za úvěr pro společnost Tepvos
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
220  
5. FIN/2 - Návrh na schválení ručení za úvěr pro Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
221  
6. FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtových změn za rok 2015
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
222  
  2. Plán investičních akcí města na rok 2016    
7. ORM/1 - Plán investičních akcí 2016
Předkládá: Michal Nezdařil
Přizvané osoby:
223  
  3. Rozpočet města na rok 2016    
8. FIN/4 - Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2016
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
224  
  4. Dotace    
9. OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné kulturní a sportovní projekty v roce 2016
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
225  
  5. Majetkoprávní úkony    
10. MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 667/24 k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
226  
11. MPO/2 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/7 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
227  
12. MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 139 k.ú. Dolní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
228  
13. MPO/4 - Kupní smlouva - p.p.č. 185/3 k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
229  
14. MPO/5 - Záměr prodeje části p.p.č. 460 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
230  
15. MPO/6 - Pardubický kraj - darovací smlouvy
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
231  
16. MPO/7 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o. - zákaznické centrum
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
232  
17. MPO/8 - Záměr prodeje části p.p.č. 2569/3 a části p.p.č. 460/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
233  
18. MPO/9 - Kupní smlouva - BO CO, spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
234  
19. MPO/10 - Smlouva budoucí kupní - CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
235  
  6. Různé    
20. ZP/1 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem
Předkládá: Mgr. Tomáš Kopecký
Přizvané osoby:
236  
21. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 13.12.2015 do 10.12.2016
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
237  
22. TAJ/2 - stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
238  
23. STA/1 - Personální zajištění Kocianovy houslové soutěže a hudebního festivalu
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
239  
24. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
J. Svěcený - dopis
KČT - žádost
   
25. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 3. 11. 2015
OV Kerhartice - 9. 11. 2015
OV Knapovec - 7. 12. 2015
OV Kerhartice - 7. 12. 2015
OV Knapovec - 11. 1. 2016
OV Kerhartice - 18. 1. 2016
   
26. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list