Přejít na obsah

Slavnostní ukončení projektu „na kole ke škole“

V pátek 14.11. se žáci a pracovníci Speciální základní školy v Ústí nad Orlicí slavnostně rozloučili s projektem „Na kole ke škole“. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Škola pro udržitelný život. Na pozemku mezi školou a cyklostezkou byly umístěny lavičky, odpadkové koše, stojan na kola a informační panel, na kterém jsou vystaveny zajímavé informace o rostlinách a živočiších vyskytujících se v okolí školy. Také byl pozměněn prostor před školou. Místo starých a zničených dřevin byly vysázeny nové stromy, keře a trvalky. Slavnostní akce se zúčastnil pan Bureš - ředitel Ekocentra Paleta Pardubice, za město Ústí nad Orlicí pan Pešek - starosta a pan Bauchel – místostarosta, pracovníci, žáci a rodiče žáků Speciální základní školy Ústí nad Orlicí. Žáci, kteří navštěvují pěvecké soubory Pohoda a Kosáci, zazpívali několik písní a žáci z dramatického kroužku HASIMA předvedli zajímavé vystoupení na písničku Princezna koloběžka. Hosté také využili možnosti navštívit