Přejít na obsah

Oslavili diamantovou svatbu

V sobotu 8. listopadu 2008 oslavili DIAMANTOVOU SVATBU, tedy 60 let manželství, manželé Anna a Antonín Provazníkovi z Ústí nad Orlicí. Společně s rodinou a příbuznými je na ústecké radnici přivítal místostarosta města Mgr. Luboš Bäuchel. Pan Antonín Provazník se narodil v roce 1922 v obci Choťovi (okres Rychnov nad Kněžnou) a paní Anna rozená Vacková pochází z Topolné (okres Uherské Hradiště) a narodila se v roce 1927. Prvních 12 let manželství, které uzavřeli v roce 1948 v Praze, žili v Horní Dobrouči a v Jehnědí. Do Ústí nad Orlicí se přistěhovali v roce 1960. Pan Antonín pracoval celý život v zemědělství a paní Anna převážnou část života až do důchodu v textilním průmyslu. Mají dvě děti, osm vnoučat a deset pravnoučat. Tato Diamantová svatba byla první po mnoha letech na ústecké radnici. Dodatečně přejeme manželům Provazníkovým pevné zdraví, štěstí a životní optimismus.