Přejít na obsah

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek za rok 2015

Finanční příspěvek dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ vyhlášený Ministerstvem kultury je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činila 486 000,-Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu těchto kulturních  památek:
  • venkovská usedlost čp.18, Dolní Dobrouč,
  • venkovský dům čp.10, Voděrady,
  • železniční strážní domek čp. 51, Sudislav nad Orlicí.

news list