Přejít na obsah

Tři dny s matematikou

Ve dnech 15. - 17. října 2008 se v prostorách Střední odborné školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního v Ústí nad Orlicí koná 5. celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, učilišť a integrovaných středních škol. Pořadatelem je ústecká škola společně s Jednotou českých matematiků a fyziků. Semináře, nazvaného "Tři dny s matematikou", se zúčastní přes 150 učitelů z celé republiky. Slavnostního zahájení se zúčastnil mimo jiné také ředitel školy Ing. Petr Vojtěch a místostarosta města Mgr. Luboš Bäuchel. Program celého semináře je sestaven z množství odborných přednášek, diskuzí a společných dílen.