Přejít na obsah

Opravená korouhev je zpět na kostele

V pátek 26. září 2008 byla po půlroční opravě na věž Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí vrácena korouhev s Orlicí a zlatým sluncem. Tato byla poškozena vichřicí EMMA, která se přes město přehnala začátkem března tohoto roku. Stejně jako když byla korouhev snímána i tentokrát byl na její zpětnou montáž objednán speciální jeřáb a plošina. Celkové náklady spojené s opravou, demontáží a zpětnou montáží korouhve se vyšplhaly na téměř 700 tisíc korun a jsou hrazeny z pojištění.