Přejít na obsah

žehnání varhan v kapli sv. gottharda v černovíře

V neděli 14. září se v kapli sv. Gottharda v Černovíře uskutečnilo žehnání zrekonstruovaných varhan. Po mši svaté, kterou celebroval Mons. Josef Socha zahrál na varhany Prof. Václav Uhlíř.