Přejít na obsah

Hylváty usilují o zřízení osadního výboru

Ve čtvrtek 11. září 2008 proběhlo setkání vedení Města Ústí nad Orlicí s občany městské části Hylvát a zástupci petičního výboru, kteří jsou nespokojeni s přístupem radnice k jejich městské části. Setkání, kterého se účastnilo více jak 130 obyvatel Hylvát a trvalo 2,5 hodiny probíhalo v napjaté atmosféře. Někteří občané byli nespokojeni se stavem komunikací v Hylvátech, jiní s nedůstojným prostředím v okolí hřbitova. Dále zde zaznívaly dotazy jakým způsobem byly financovány různé projekty města v minulých letech. Dotazy občanům zodpovídal jak starosta a místostarostové tak i samotní vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu. O tom jak úspěšné celé setkání a zda bude osadní výbor pro městskou část Hylváty zřízen rozhodne zastupitelstvo města na své dalším jednání.