Přejít na obsah

Kolaudace rekonstruovaných varhan v černovíře

V úterý 9. září 2008 proběhla v kapli sv. Gottharda v Černovíře kolaudace nově zrekonstruovaných varhan. Varhany, které jsou prohlášené za kulturní památku byly opraveny a uvedeny do původního stavu po dvouleté restaurátorské práci nákladem 997 tisíc korun. Tato oprava se uskutečnila díky sponzorskému daru p. Zimpricha, příspěvku Pardubického kraje, Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí a Města Ústí nad Orlicí. Převzetí zrekonstruovaných varhan proběhlo za přítomnosti zástupce Národního památkového ústavu Petra Koukala, odborníka na varhany, diecézního organologa Václava Uhlíře, restaurátorů Josefa Poukara a Jana Eliáše, děkana ústecké farnosti Vladislava Brokeše a dalších. Přítomní si tyto varhany prohlédli po dokončení restaurátorských prací včetně závěrečné intonace a ladění, posoudili provedené práce a výslednou zvukovou zkoušku. V neděli 14. září 2008 od 15 hodin proběhne slavnostní žehnání varhan.