Přejít na obsah

Ceny města a ceny starosty města za rok 2007

Ve středu 11. června 2008 předal starosta města Richard Pešek v obřadní síni ústecké radnice Ceny města Ústí nad Orlicí za rok 2007 paní Evě Veverkové, za mimořádný přínos rozvoji scénického tance, panu Františku Velínskému, za celoživotní přínos stolnímu tenisu, panu Pavlu Sedláčkovi, za dlouholetou obětavou práci na poli kultury. Ceny starosty města za rok 2007 předal Richard Pešek panu Josefu Martincovi, za jeho celoživotní a příkladné spoluvytváření hudebního života v Ústí nad Orlicí, paní Heleně Lochmanové, za herecký výkon v roli Helenky Součkové ve hře Hrdý Budžes v provedení Divadelního souboru VICENA Ústí nad Orlicí, panu Josefu Havlovi, za prezentaci města v oblasti amatérského filmu a za publikační činnost a Fotbalovému klubu Kerhartice, za záchranu lidského života.Oceněným zahrál František Uhlíř a Eva Emingerová Starosta města Richard Pešek Eva Veverková František Velínský Pavel Sedláček Josef Martinec Helena Lochmanová Josef Havel zástupce Fotbalovému klubu Kerhartice