Přejít na obsah

Muzeum otevřelo dvě nové výstavy a turisté odhalili pamětní desku

Od 4. června 2008 jsou v prostorách Městského muzea – Hernychově vile v Ústí nad Orlicí otevřeny dvě nové výstavy. Jedná se o výstavu věnovanou včelařství v našem regionu „KRÁLOVSTVÍ MEDU“ a o výstavu u příležitosti 90 let Klubu českých turistů „ZDRÁVI DOŠLI PODRUHÉ“. První výstavu pořádá muzeum ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů o.s. v Ústí nad Orlicí a dozvíte se na ní spoustu informací nejen o medu, ale i o včelkách, bez kterých bychom tuto slaďoučkou pochoutku nikdy neměli. Druhá výstava vám přibližuje historii a aktivity Klubu českých turistů nejen v Ústí nad Orlicí. Obě výstavy jsou přístupné do 29. září od úterý do pátek mezi 9:00 – 17:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 12:00 a 13:30 do 17:00 hodin. U příležitosti této výstavy proběhlo slavnostní odhalení nové pamětní desky pod chatou Hvězda na Andrlově chlumu na památku obětí členů KČT za II. světové války v letech 1938-1945. Autorem nové pamětní desky, která nahradila před dvěma lety desku od