Přejít na obsah

Setkání nedoslýchavých

Český klub nedoslýchavých HELP - klub Ústí nad Orlicí uspořádal v pondělí 26. května v zasedasí místnosti na ústecké radnici každoroční členskou schůzi Českého klubu nedoslýchavých. Pro členy klubu zde proběhla odborná přednáška o sluchu, sluchadlech a přítomní měli možnost nechat si provést audiogram sluchu. Nejen členové, ale také další sluchově postižení občané získali informace o možnostech poskytování různých kompenzačních pomůcek atd.