Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se uskuteční v pondělí 8. února 2016 od 16:00 hodin v modrém salonku Kulturního domu v Ústí nad Orlicí.   Navržený program: 1. Finanční záležitosti 2. Plán investičních akcí města na rok 2016 3. Rozpočet města na rok 2016 4. Dotace 5. Majetkoprávní úkony 6. Různé  
news list