Přejít na obsah

NAHLASTE NÁM SLABÝ SIGNÁL MOBILNÍHO OPERÁTORA

Představitelé Pardubického kraje na základě mnohých podnětů od obyvatel různých částí kraje vyvolali jednání se zástupci mobilních operátorů. Výstupem z tohoto jednání je dohoda, v rámci které Pardubický kraj předá operátorům informace o lokalitách, kde je signál mobilních operátorů nedostatečný. Zástupci mobilních operátorů se pak v dohodě zavázali, že tyto lokality prověří, úroveň signálu přeměří a budou Pardubický kraj informovat o konkrétních možnostech řešení.   Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se dopise obrací na představitele měst a obcí kraje a žádá je o spolupráci při zjišťování problémových lokalit.   Proto se na Vás obracíme s výzvou, abyste nám pomohli tato problémová místa na území města Ústí nad Orlicí a především jeho okrajových částí vytipovat.   Pokud chcete přispět k řešení tohoto problému na území města Ústí nad Orlicí, žádáme o zaslání na adresu ic@muuo.cz informace o lokalitách, u kterých máte zjištěny jakékoliv problémy s hlasovým nebo datovým signálem kteréhokoliv mobilního operátora. Lokalitu lze specifikovat pomocí GPS souřadnic nebo pomocí adresy. Informace je možné předat také telefonicky a to na Informační centrum města na čísle 465 514 111.    
news list