Přejít na obsah

Ceny města a cena starosty města za rok 2003

Ve středu 9. června 2004 byly starostou města Jiřím Čepelkou předány Ceny města Ústí nad Orlicí za rok 2003 Bohumíru Brožkovi a Dagmar Krejsové za vedení dětského souboruzobcových fléten ACRI TIBIA, Jiřímu Knapovskému, za celoživotní dílo – malbu papírových lidových betlému a zachování tradic ústeckého betlémárství a Jaroslavu Kulhavému, juniorskému mistru světa na horských kolech za příkladnou reprezentaci města. Cena starosty města byla předána MUDr. Luboru Špátovi za celoživotní práci chirurga.
news list