Přejít na obsah

STŘEDNÍ ŠKOLY LÁKAJÍ UCHAZEČE KE STUDIU

V lednu vrcholí dny otevřených dveří na středních školách v našem městě. Snahou škol je prezentovat své obory a široké spektrum činností, které mohou nabídnout budoucím studentům. V sobotu 16. ledna otevřely dveře veřejnosti, naposledy před přijímacími zkouškami, Střední škola zdravotnická a sociální a Střední škola uměleckoprůmyslová.   Střední zdravotnická a sociální škola nabízí kromě oboru zdravotnický asistent, který nahradil obor všeobecná sestra, nabízí od roku 2010 další čtyřletý obor vzdělání Sociální činnost ukončený maturitní zkouškou. Absolventi tohoto oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb. Získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Škola dále pořádá řadu kurzů pro žáky i veřejnost. Namátkou je to například masérský kurz, pracovník v sociálních službách, sanitář, chůva pro děti do zahájení školní docházky a pro dětské koutky a další.   Ve středu 3. února se na škole budou konat přijímací zkoušky nanečisto a to od 8:00 do 11:00 hodin. Cílem je, aby si zájemci o studium  vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou přijímacího řízení. Více informací o škole a přijímacím řízení naleznete na webu http://www.szsuo.cz/.   Střední škola uměleckoprůmyslová otevřela dveře veřejnosti v tomto školním roce již potřetí. Sobotní termíny volí škola záměrně jelikož sem přijíždí řada zájemců ze širokého okolí. Během dne otevřených dveří  jsou vždy otevřeny veškeré prostory školy. Jak zrekonstruovaný areál v Zahradní ulici tak ateliéry ve Špindlerově ulici. Důraz škola klade zejména na otevírání odborných učeben přičemž rodiče a jejich děti provázejí krom pedagogů také studenti školy.   Protože se talentové zkoušky na umělecké obory konaly hned na začátku ledna byla sobotní akce zaměřena zejména na uchazeče o tři průmyslové obory - dva maturitní, na které se přihlášky podávají do poloviny března a celostátní přijímací zkoušky budou v polovině dubna (obory Mechanik-seřizovač a Reklama a propagace) a jeden učební -  Nástrojař, o který je v posledních letech i díky spolupráci s firmami výrazně větší zájem. Více informací o škole a přijímacím řízení naleznete na webu http://www.ssup.cz/.   Ve čtvrtek 21. ledna se veřejnosti od 14 do 17 hodin otevře ještě Střední škola automobilní. Více informací o škole naleznete na webu http://www.skola-auto.cz/.
news list