Přejít na obsah

TOPOLY V KNAPOVCI NAHRADÍ NOVÁ VÝSADBA

V pondělí 4. ledna začala dlouze připravovaná těžba aleje topolů kanadských u obce Knapovec.  Cílem činnosti je pokácení mýtně zralých stromů, které již svým zdravotním stavem nesplňují funkce větrolamu, kvůli kterému zde byly před více jak 55 lety vysázeny.   Dle šetření odboru životního prostředí a odborného správce zeleně města, je alej v havarijním stavu. Při silnějším větru se odlamují silné kosterní větve, nebo se lámou i celé stromy. Tím ohrožují provoz vozidel, ale zejména chodců a cyklistů na komunikaci, kterou také poškozují kořeny. Z tohoto důvodu se přistoupilo k jejich nahrazení.   V průběhu těžby bude pokáceno celkem 265 stromů o celkovém objemu 553 m3.  Těžba, kterou zprostředkovává Správa lesů města Ústí nad Orlicí, bude probíhat do poloviny března tohoto roku. Finanční zisk z prodeje dřevní hmoty bude investován do nové náhradní výsadby tradičních regionálních odrůd stromů, která je plánována na přelom roku 2016/2017. Zbylé prostředky budou rozděleny mezi vlastníky dotčených parcel, na kterých se alej nachází. 
news list