Přejít na obsah

Oprava čísla účtu pro úhradu poplatku za komunální odpad

V lednovém vydání Ústeckých listů bylo chybně uvedeno číslo účtu pro bezhotovostní platbu za komunální odpad pro rok 2016. Správné číslo účtu, na který lze tyto platby poukazovat, je:   19–420611/0100.    KS je 1318, VS lze získat buď telefonicky na 465 514 210, na e-mailu: dolezalo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně MěÚ. Děkujeme za pochopení.
news list