Přejít na obsah

KONCERT ZAHÁJIL LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

V neděli 3. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový koncert, který zahájil 16. ročník tradiční Tříkrálové sbírky, která se koná po celé republice. V našem městě pořádá sbírku Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Probíhat bude po celý týden a vyvrcholí v sobotu 9. ledna, kdy bude v ulicích nejvíce koledujících skupinek. Opět se bude koledovat ve všech částech města a do koledování se zapojí celkem 100 dětí a 40 doprovázejících dospělých.   Tradiční koncert, který se v kostele konal již po deváté, zahájil pěvecký sbor Čtyřlístek s krkonošskými koledami následovaný sborem ústeckého gymnázia. Završením podvečera bylo provedení České mše vánoční "Hej, mistře" od Jakuba Jany Ryby v podání šesti sborů nejen z Ústí nad Orlicí a symfonického orchestru Decapoda.   Výtěžek příspěvku z koncertu a celé letošní sbírky bude věnován na řadu charitních aktivit jako například zajištění služby a pořízení zdravotních pomůcek pečovatelské služby a Domácí hospicové péče, vybavení Občanské poradny, službu Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, přímou pomoc potřebným a řadu dalších aktivit.   Sčítání letošního výtěžku Tříkrálové sbírky se uskuteční 14. ledna. 
news list