Přejít na obsah

BENEFIČNÍ KONCERT HANY A MARTINY JASANSKÉ

Ve čtvrtek 15. září se v sále Základní umělecké školy J. Kociana konal benefiční koncert mladých houslistek Hany a Martiny Jasanských. Na začátku koncertu předal Haně Jasanské starosta města Petr Hájek společně s místostarostou Jiřím Preclíkem šek v hodnotě 30 tisíc korun. Druhý šek v hodnotě 20 tisíc korun pak předal předseda Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana Pavel Sedláček. Finanční příspěvky města a nadačního fondu, výtěžek z dobrovolného vstupného a příspěvky od řady sponzorů poslouží na nákup mistrovských houslí právě pro Hanu Jasanskou.

Hana Jasanská se houslím začala věnovat již ve třech letech, kdy nastoupila do houslové třídy Miluše Barvínkové. Již v sedmi letech si dovezla 3. cenu ze soutěže Archetti in Moravia v Kroměříži. Dosud si vybojovala mnoho 1., 2. i 3. cen. Nejvíce si ale váží pěti 3. cen z Kocianovy houslové soutěže. Kromě soutěží často vystupuje na různých podiích, mezi něž patří několik koncertů ve slovenském městě Poprad, sólové vystoupení za doprovodu Komorního orchestru Jaroslava Kociana a účast na Hudebním festivale Znojmo pod záštitou Pavla Šporcla. V roce 2015 také vystoupila na zahajovacím koncertě Kocianova Ústí. Každoročně se účastní mistrovských kurzů, kde pracuje pod vedením Mgr. Petra Vrány a prof. Františka Novotného. V současné době se připravuje na přijímací zkoušky na konzervatoř a na sérii absolventských koncertů.

Martina Jasanská se po dokončení I. cyklu základní umělecké školy u Bc. Miluše Barvínkové rozhodla věnovat houslím na profesionální úrovni. V posledním ročníku základní školy byla přijata na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde šest let pracovala pod vedením MgA. Davida Mimry. V loňském školním roce studia zakončila dvěma absolventskými koncerty, na kterých vystoupila nejprve za doprovodu klavíru a poté i orchestru s  Čajkovského Houslovým koncertem D dur. Během konzervatoře si sólově zahrála v rámci projektu Moravské talentinum 2014 s Moravskou filharmonií Olomouc. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů, na kterých spolupracovala mimo jiné i s Václavem Hudečkem, MgA. Leošem Čepickým a prof. Františkem Novotným.  Nyní nastoupí na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde bude studovat pod vedením prof. Františka Novotného a MgA. Jiřího Pospíchala.

V programu čtvrtečního koncertu zazněla díla Jaroslava Kociana, George Philippa Telemanna, Wolfganga Amadea Mozarta, Petra Iljiče Čajkovského a další světových autorů.


news list