Přejít na obsah

UZAVÍRKA ULICE ČS. ARMÁDY OD 7. ZÁŘÍ

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace Čs. armády bude ve středu 7. září 2016 zahájena uzavírka této ulice. Rekonstrukce zahrnuje úsek od nové okružní křižovatky U Bubeníka po křižovatku s ul. Tvardkova před Orlickoústeckou nemocnicí. Stavební práce budou prováděny ve dvou etapách. První etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky U Bubeníka po výjezd k budově Dětské polikliniky s tím, že průjezd do ul. Wolkerova bude zajištěn. Stavební práce na I. etapě potrvají do konce listopadu. Následně bude komunikace přes zimní měsíce dopravně zprůjezdněna. Druhá etapa, opět za plné uzavírky komunikace, se bude provádět v jarních měsících příštího roku.

 

Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena přes ul. TGM, Žižkov a Tyršova, linky ČSAD jsou odkloněny na silnici I/14. Po dobu výluku nebudou obsluhovány autobusové zastávky Rieter (Hotelu UnO),Nemocnice a Tvardova.

 

Dopravní značení v rámci uzavírky Rekonstrukce komunikace Čs. armády – I. etapa, je patrné ze situace. Předem děkujeme za pochopení situace a zároveň žádáme o respektování dopravního značení.

Obrázek


news list