Přejít na obsah

Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

 

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz

Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

 

news list