Přejít na obsah

NAHLÉDNĚTE DO MĚSTSKÉ KASY

Od srpna zveřejňuje město Ústí nad Orlicí průběžné informace o plnění rozpočtu na svých webových stránkách. Vždy od 15. kalendářního dne v měsíci se veřejnost může seznámit s údaji o plnění rozpočtu města od začátku roku do konce předcházejícího měsíce. Rozpočtový portál města obsahuje informace o příjmech a výdajích rozpočtu, o výsledku hospodaření ve srovnání s plánem i o zdrojích financování rozpočtu. Informace obsahuje nejen souhrnná čísla ale také detailní pohledy na hospodaření odborů městského úřadu a hlavně  informace o plnění rozpočtu města podle jednotlivých akcí (investičních či neinvestičních), projektů nebo oblastí činnosti města opět v členění podle jednotlivých odborů městského úřadu. Město tak plní svůj závazek umožnit svým občanům kontrolovat, jak hospodaří s jejich penězi. Rozpočtový portál města (Klikací rozpočet) naleznete ZDE: http://www.ustinadorlici.cz/mesto/klikaci-rozpocet-mesta/


news list