Přejít na obsah

Město reklamuje vady na fontáně v ulici T. G. Masaryka

Fontána v ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí měla být dokončena poslední červnový den. Zástupci ústecké radnice uplatnili ještě před dokončením reklamaci vady díla. Za vadu město považuje nedodržení délky jednotlivých žulových stupňů, které díky tomu působí neesteticky.

 

„Domnívám se, že právě tyto viditelné prvky dotvářejí celkový dojem z díla. Nikoho nebude časem zajímat, že pod terénem se nachází náročná technologie, která si vyžádala složité zemní práce a přeložky inženýrských sítí. Je přirozené, že fontána bude přijímána veřejností podle vzhledu a detailu provedení. Reklamace způsobí odklad spuštění fontány o cca 20 dní, ale osobně považuji toto zdržení jako menší daň, oproti následnému pokaženému dojmu,“ řekl starosta města Petr Hájek.

 

Úpravy se také dočkají žardiniéry, které jsou umístěny v pěší zóně. Ústecká veřejnost kladně přijala jejich architektonický vzhled a možnost posezení, ale oprávněně kritizovala rychlé poškození dřevěných latí sedáků. Tato vada byla způsobena jednak sukovitým materiálem a jednak vandalismem. Také v tomto případě zajistila ústecká radnice nápravu. „Žardiniéry byly navrženy přímo pro naše město, jsou tedy originálem a vlastně prototypem vyrobeným dle našeho přání tak, aby svým vzhledem odpovídaly ostatnímu městskému mobiliáři v ulici TGM. Po dohodě s dodavatelem budou lavice žardiniéry zpevněny středovým žebrem, které zabrání průhybu a zároveň znemožní snadné poškození latí. Tato úprava bude provedena v následujících týdnech,“ dodal starosta města.


news list