Přejít na obsah

PO 12. ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 27. června podvanácté v tomto volebním období zasedalo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Před prázdninovou přestávkou čekalo na zastupitele na 30 bodů jednání.

 

Zastupitelé schvalovali Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2015. Oproti plánovanému schodku ve výši téměř 6 milionů Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 17 mil. Kč lepšího, když výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši přes 11 mil. Kč.

 

Za dalšími finančními záležitostmi následovaly majetkoprávní úkony a dále návrhy na pořízení změny regulačního a územního plánu města Ústí nad Orlicí, konkrétně návrh na pořízení změny Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v souvislosti se záměrem vybudování nových bytových domů a pořízení změny územního plánu města spočívající ve vypuštění části veřejně prospěšné stavby - propojení ulice Smetanova - 17. listopadu procházející u Úřadu práce přes objekt bývalé plicní ambulance.

 

V další části jednání zastupitelé schválili udělení ocenění "Cena města" a to Stanislavě Dvořákové, za bohatou reportérskou a dopisovatelskou činnost zejména prostřednictvím portálu Novinky.cz, dále Doc. PhDr. Ivanu Měrkovi, za  dlouholeté významné zásluhy o Heranovu violoncellovou soutěž a Ing. Marii Přibylové, za celoživotní aktivní činnost v Sokole, zejména za její cvičitelskou činnost. Čestné občanství zastupitelstvo města udělilo Janu Steklíkovi, za reprezentaci města na poli výtvarného umění a za celoživotní dílo, které významně ovlivnilo podobu moderní české grafiky.

 

Jednání zastupitelstva zakončil starosta města Petr Hájek po dvou hodinách. Usnesení naleznete v nejbližších dnech na úřadní desce a na našem webu.


news list