Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 12. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 27.6.2016 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Informace tajemnice o plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2015    
4. FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2015
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
5. FIN/2 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
6. FIN/3 - Zástavní smlouva č. 10062261-Z2
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
7. OŠKCP/1 - Návrh na poskytnutí dotace z programu podpory údržby nemovitostí v městské památkové zóně
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
8. SÚ/2 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 24 v ulici M. J. Kociana v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
9. MPO/1 - Kupní smlouva - výkup p.p.č.674/5 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/2 - Kupní smlouva - prodej st.p.č. 311/2 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/3 - Převod členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/4 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/5 - Kupní smlouva - SVJ Zelená
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/6 - Kupní smlouva - Třebovská 338/1
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/7 - Kupní smlouva - Třebovská 338/9
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/8 - Kupní smlouva - Husova 692/8
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/9 - Kupní smlouva - Bratří Čapků 1168/11
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/10 - Smlouva o zřízení věcného břemene - SŽDC a Povodí Labe
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
19. MPO/11 - Smlouva o zřízení služebnosti - SŽDC
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
20. MPO/12 - Kupní smlouva - Sefir s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
21. MPO/13 - Kupní smlouva k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
22. MPO/14 - Kupní smlouva p.p.č. 667/65 k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
23. MPO/15 - Kupní smlouva p.p.č. 233/8 k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
24. MPO/16 - Kupní smlouva p.p.č. 667/2 k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
25. MPO/17 - Směnná smlouva k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
26. MPO/18- Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Návrh na pořízení změny regulačního a územního plánu města
   
27. SÚ/1 - Návrh na pořízení změny Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
28. SÚ/3 - Návrh na pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Různé    
29. TAJ/2 - Volba člena Osadního výboru Kerhatice
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
30. OŠKCP/2 - Návrhy na udělení ocenění Cena města a čestného občanství
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
31. ŽP/1 - Revokace usnesení ZM ze dne 18.4.2016 o poskytnutí dotace ROT na spolufinancování kompostérů
Předkládá: Mgr. Tomáš Kopecký
Přizvané osoby:
   
32. OPŽ/1 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
   
33. OPŽ - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přílohy:
Informace o žalobě Římskokatolické farnosti
   
34. Informace starosty města
Předkládá: Starosta
   
35. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Nabídka TPweb
Odstoupeni - J. Duffek
Poděkování - J. Machová
Stanovisko - Farnost
Žádost o kruhový objezd - M. Bauer
SPOUSTI otevreny dopis
Odstoupení - L. Abraham
   
36. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty 13.4.2016
OV Kerhartice 21.3.2016
OV Kerhartice 25.4.2016
OV Černovír 19.5.2016
OV Knapovec 4.5.2016
OV Knapovec 6.4.2016
OV Kerhartice 16.5.2016
OV Kerhartice 13.6.2016
   
37. Závěr
Předkládá: Starosta
   

 

news list