Přejít na obsah

KOMETA PŘIPRAVILA VELKOU ŠKOLNÍ AKADEMII

Na úterý 21. června připravila Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí velkou školní akademii. Po několikaleté přestávce se na pódiu Roškotova divadla vystřídalo na 450 žáků školy. Před divadlem byly umístěny panely s fotografiemi ze školních akcí a výtvarné tvorby žáků. Ve více jak 2 hodinovém programu bylo celkem 21 scének a vystoupení, které měly u početného obecenstva velký úspěch.


news list