Přejít na obsah

DĚTI Z KLUBÍČKA NAVŠTÍVILY RADNICI

V rámci 2. ročníku projektu "Naše město" navštívily v pondělí ústeckou radnici děti z Mateřské školy Klubíčko. Projekt pro předškolní děti je zaměřen na seznámení s významnými místy a lidmi v našem městě a seznámení s prací těchto lidí. Děti mají také možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst jako je například kancelář starosty, zasedací místnost, kancelář vedoucí pošty nebo nemocniční prostory. Prvním místem, které děti navštívily byla právě radnice. Zde je provedl starosta města Petr Hájek. Děti si vyzkoušely jak probíhá svatba, podívaly se kde jedná rada města a co všechno je v kanceláří starosty. Nakonec si odnesly pamětní list podepsaný starostou a drobné dárky.

 

Dále děti navštíví poštu, kde si pošlou balík s obrázky sobě do školky a projekt zakončí návštěva nemocnice spojená se setkáním s lékaři a exkurzí.


news list