Přejít na obsah

MĚSTEM ŠEL PRŮVOD U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTI BOŽÍHO TĚLA

V neděli 29. května byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí sloužena mše svatá při příležitosti Slavnosti Božího Těla. Tento svátek byl založen papežem Urbanem IV. v roce 1264 a od té doby se slaví na celém světe. K tomuto svátku patří slavnostní průvod s monstrancí, kterou pro náš kostel nechal zhotovit děkan Václav Boštík v roce 1942 architektem Janem Sokolem, a barokním baldachýnem. Součástí průvodu byly zpěvy Cecilské hudební jednoty a dvacet družiček, které doprovázely průvod a lemovaly cestu květinovými lístky. Smyslem průvodu jsou modlitby za děti, mládež, rodiny a seniory našeho města a prosba o Boží požehnání. Bohoslužbu a průvod si nenechalo ujít přes 400 účastníků.

 

 


news list