Přejít na obsah

SPUSTILI JSME NOVÝ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

V rámci zkvalitňování služeb na Městském úřadu Ústí nad Orlicí byl instalován nový vyvolávací systém, a to na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů v budově č. p. 7 na Mírovém náměstí a dále na pracovišti evidence řidičů v ulici Dělnická č. p. 1405. Toto zařízení umožní snadnou orientaci, plynulejší a přehlednější odbavování klientů.

 

Při příchodu na chodbu konkrétního pracoviště si klient vybere požadovanou agendu na tiskárně, která je umístěna u dveří pracoviště a vytiskne si pořadový lístek, na kterém jsou časové údaje a jeho pořadové číslo. Nad vstupními dveřmi jsou nainstalovány displeje, které informují o tom, které pořadové číslo je vyřizováno. Zvukový signál oznámí změnu a pořadové číslo dalšího klienta se objeví na displeji. Důležité je, aby na jednu žádost byl vždy jeden lístek. Pokud si např. půjdou vyměnit cestovní doklad manželé, vezmou si lístky dva.

 

Uvedený systém rovněž zpracovává všechny události a statistiky systému, na jejichž základě budeme následně optimalizovat provoz a urychlíme tak obsluhu klientů.

 


news list