Přejít na obsah

KAMPAŇ KE TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE A SEMINÁŘŮ

Chceme-li prosazovat třídění odpadů v Ústí nad Orlicí, tak kde jinde začít, než u organizací města. Proto jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. připravili pro školské, sociální a kulturní organizace 24. listopadu 2015 seminář na téma „Jak a proč třídit". Jeho cílem nebylo jen rozšířit znalosti učitelů a pracovníků organizací, ale zmapovat u organizací jak jim pomoci zlepšit nakládání s odpady. Seminář zahájil rozsáhlou informační kampaň ke třídění, která bude ve městě probíhat i v roce 2016.   Další zajímavou aktivitou je účast studentů v soutěži "Navrhni projekt", určené všechny studenty středních škol. Do té se zapojili také studenti Střední  školy automobilní v Ústí nad Orlicí. Město Ústí nad Orlicí metodicky pomáhá studentům 1. A oboru Průmyslové ekologie v tomto jejich školním projektu.   Jaké to je, sestavit projekt financovaný z evropských peněz si vyzkoušeli studenti právě tohoto ekologického oboru. Navrhli projekt s názvem Třídění bioodpadu v Ústí nad Orlicí a byli úspěšní. V prvním kole zaujali koordinátory Eurocentra, kteří je vybrali do regionálního kola v Hradci Králové. 11. prosince ale „mladí ekologové“ nakonec podlehli v konkurenci dalších tří projektů zástupců krajů severovýchodu Čech a svoji úspěšnou misi jako nejmladší účastníci ukončili. I tak je to pro prváky první úspěch a zároveň i motivace při studiu nového oboru na automobilní škole.  
news list